最新新闻

搭载1.6T策动机,捷途X95酋长版上市

搭载1.6T策动机,捷途X95酋长版上市

作为一款中型SUV车型 ,捷途X95的车身长宽高别离到达了4875妹妹、1925妹妹 、1780妹妹,轴距为2855妹妹,车内空间这一方面绝对于可以使人满足 ,在这个价位来讲性价比统统 。配置方面 ,酋长版车型配备了18英寸轮毂、倒车影像、定速巡航 、先后驻车雷达 、可开启式全景天窗、12.3英寸液晶仪表盘+12.3英寸中控显示屏、矩阵式LED年夜灯等。

动力方面,捷途X95酋长版搭载1.6T涡轮增压策动机,传动体系匹配7速双聚散变速箱 ,驱动情势为前置先驱,输出马力为197Ps,峰值扭矩为290N·m ,车速为185km/h,NEDC百千米综合油耗为8.1L。

华体会体育全站app - 最新版苹果下载
【读音】:

zuò wéi yī kuǎn zhōng xíng SUVchē xíng ,jié tú X95de chē shēn zhǎng kuān gāo bié lí dào dá le 4875mèi mèi 、1925mèi mèi 、1780mèi mèi ,zhóu jù wéi 2855mèi mèi ,chē nèi kōng jiān zhè yī fāng miàn jué duì yú kě yǐ shǐ rén mǎn zú ,zài zhè gè jià wèi lái jiǎng xìng jià bǐ tǒng tǒng 。pèi zhì fāng miàn ,qiú zhǎng bǎn chē xíng pèi bèi le 18yīng cùn lún gū 、dǎo chē yǐng xiàng 、dìng sù xún háng 、xiān hòu zhù chē léi dá 、kě kāi qǐ shì quán jǐng tiān chuāng 、12.3yīng cùn yè jīng yí biǎo pán +12.3yīng cùn zhōng kòng xiǎn shì píng 、jǔ zhèn shì LEDnián yè dēng děng 。

dòng lì fāng miàn ,jié tú X95qiú zhǎng bǎn dā zǎi 1.6Twō lún zēng yā cè dòng jī ,chuán dòng tǐ xì pǐ pèi 7sù shuāng jù sàn biàn sù xiāng ,qū dòng qíng shì wéi qián zhì xiān qū ,shū chū mǎ lì wéi 197Ps,fēng zhí niǔ jǔ wéi 290N·m,chē sù wéi 185km/h,NEDCbǎi qiān mǐ zōng hé yóu hào wéi 8.1L。

发布评论